Hiển thị tất cả 6 kết quả

TOTAL CARTER EP

Mô tả: Dầu gốc khoáng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER SG

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER SH

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP. NF-ISO 506743
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER SY

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER XEP

Mô tả: Dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3
Bao bì: 208L

TOTAL COPAL OLG 0

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBDHB; ISO 51502
Bao bì: 180Kg