DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

Theo quy định của Bộ tài chính, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hoàn lại tiền thuế. Nếu biết tận dụng, đây sẽ là một khoản tài chính giá trị, giúp thúc đẩy mở rộng quá trình kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện thành công yêu cầu hoàn thuế, đặc biệt việc chuẩn bị hồ sơ cho yêu cầu này rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian.

Để giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và xử lý toàn bộ quy trình hoàn thuế phức tạp, phụ thuộc vào sản phẩm, lĩnh vực và ngành nghề doanh nghiệp đang kinh doanh, DDA với đội ngũ chuyên viên am hiểu về nghiệp vụ và các quy định về Thuế, chúng tôi cung cấp những dịch vụ hoàn thuế sau:

+ Dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu

+ Dịch vụ hoàn thuế xuất khẩu hàng hóa

+ Dịch vụ hoàn các loại thuế khác theo quy định

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết về Dịch vụ kiểm toán Hải quan, vui lòng liên hệ với DDA: