DỊCH VỤ KIỂM TOÁN HẢI QUAN

Hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều Công ty Việt nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, kéo theo nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu ngày càng cao.

Tuy nhiên cũng kéo theo nhiều rủi ro liên quan đến thuế và các hành vi không tuân thủ pháp luật hiện hành có thể dẫn đến tăng chi phí thuế, có thể gây tổn hại đến hoạt động của doanh nghiệp; vì thế việc xây dựng chương trình tuân thủ quy định pháp luật thuế liên quan đến hải quan và các quy trình kinh doanh, chương trình tuân thủ quy định pháp luật về thuế hiệu quả, tiết kiệm chi phí đóng một vai trò quan trọng.

Kiểm toán Hải quan là quá trình thu thập và đánh giá, xác thực các bằng chứng liên quan đến xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin đó đối với các chuẩn mực theo Luật, Nghị định, Thông tư đã được ban hành.

Hiểu đơn giản, kiểm toán Hải quan là việc kiểm tra, xác minh tính trung thực của báo cáo quyết toán Hải quan, qua đó cung cấp những thông tin chính xác và chỉ ra những sai phạm của doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình xuất nhập khẩu theo từng thời kỳ, từng năm tài chính.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết về Dịch vụ kiểm toán Hải quan, vui lòng liên hệ với DDA: