Vận tải đường biển

DDA cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển cho hàng hoá xuất nhập khẩu từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

DDA cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển toàn diện cho mọi loại hàng hoá:

  • Dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển hàng container (FCL)
  • Dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển hàng lẻ (LCL)
  • Dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển hàng rời
  • Dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển hàng dự án
  • Dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển hàng nguy hiểm (IMO)

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác kèm theo như: Thủ tục hải quan trọn gói, bảo hiểm hàng hóa, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận kiểm dịch, hun trùng, đóng kiện gỗ ….

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết về Dịch vụ vận chuyển quốc tế đường biển, vui lòng liên hệ DDA: